Dragspelsorkester 1998

VÄSTERÅS
1998

MEDLEMMAR
Björn Ekegren (sång, gitarr) Gustav Eriksson (dragspel) Jan Lindén (dragspel)
Jan Strid (dragspel) Kaj Lönnkvist (bas) Lasse Forsberg (dragspel)
Lasse Lindblom (dragspel) Olle Fröjdman (dragspel) Torsten Lundgren (dragspel) Uno Eklund (sång, dragspel)
Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12


Uno Eklund

JUKEBOXEN nr.1-12

SGV Recording Studio Grävlinge Västerås

Björn Ekegren sjunger:
Tröndebrura. Som en dröm
Fritiof och Carmencita, Fem röda rosor
Vid silverforsens strand

Uno Eklund sjunger:
Sommarbrevet, Bälgajuck i busken

1. tröndebrura sång Björn Ekegren
2. Gammal schottis från Tjörk
3. Vid Silverforsens strand sång Björn Ekegren
4. Farfar Westmans Snoa
5. På höganloft - La Paloma
6. Livet i Finnskogarna - Turne´luft
7. Fritjof och Carmencita sång Björn Ekegren
8. Som en dröm sång Björn Ekegren
9. Frasans hamo - Elvy
10. Fem röda rosor sång Björn Ekegren
11. Sommarbrevet - Bälgajuck i busken sång Uno Eklund
12. Vackar Rosite2011-11-17 Björn Ekegren, jag och Uno Eklund samtalar kring Björkstabälgarna


2016-03-02 Besök i Kvicksund av Bertil Jonasson och Jan Strid fd. Björkstabälgarna

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Uno Eklund, Björn Ekegren, Sven Henriksson, Jan Strid (Björkstafoton),

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:STARTSIDAN

www.kvicksound.se