Dansorkester från 1940 och 1980 talet
Hasse Lasse Lasse
EMAUSPOJKARNA
HALLSTAHAMMAR
1947 - 1980

MEDLEMMAR:
Hasse Pettersson (dragspel) Lars Andersson"Målarn" (bas) Lasse Lundberg (gitarr)


2010-09-23
God morgon Lasse!
Jag talade med Lasse "Målar´ns bror Clas "Målarn" han berättade då att Lasse, Lasse och Hasse
utgjorde en trio som började spela tillsammans på 1940-talet, han sade vad dom kallade sig,
men det lade jag inte på minnet. Men det vet Hasse Pettersson som Du har kort utav på Din vägg,
sedan var Lasse Lundberg med på gitarr och Lars Andersson "Målar´n med på bas.
Lasse Lundberg var med Thore i Hallstarevyerna liksom Clas, i TV:s minnesprogram
där dom bar omkring med en svårt sjuk Thore Skogman var dom hem till Lasse Lundberg.
Med musikhälsningar
Sven i Norrtorp2010-09-28
Trion HASSE - LASSE - LASSE
kom till inom Godtemplarrörelsen då SGU hade vind i seglen. Alla tre ingick då i den programtrupp
som från mitten av 40-talet framträdde runt om i länet. Ankare i gruppen var då Gunnar Eklund,
kuplettsångare. lekledare och inspiratör.

Trion bestod av Lars Lundberg (gitarr), Hans Pettersson (dragspel) och Lars Andersson (bas).
Vi började repetera hösten 1946.
1947 spelade vi på SGU-kongressen i Östersund för att nämna en ort långt hemifrån.

Det fortsatte resten av 1900-talet men avtog naturligtvis med åren.
Ett framträdande har gjorts faktiskt i år 2010
Vi minns ju alla den tiden då musik behövdes, alla födelsedagsfiranden, bröllop, föreningsträffar etc.
Med musikhälsningar
Hasse Pettersson

Nr.1

JUKEBOX nr. 1


Inspelningen är gjord live vid en återträff
i någons trädgård på 1990 talet
2009-10-15: Hasse Pettersson och jag samtalar om de orkestrar som han medverkat i under åren.

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Hasse Pettersson, Claes Andersson, Sven Henriksson, Britt-Marie Swege, Sven Henriksson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:STARTSIDAN

www.kvicksound.se