Dansorkester från 1980 talet

SALA
1980 talet

MEDLEMMAR:
Allan Gustavsson (gitarr) Ingvar Kohle´n (bas) Jan Skogsund (dragspel) Lars Hammarbäck (dragspel)
Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12

JUKEBOXEN nr.1-12

Inspelat 1984

1. Gruvrundan
2. Roslagsvalsen
3. Valfläsket
4. Polkan går
5. Stintans hambo
6. Bergmästarn
7. Fröjde på vischan / Titanolåten
8. Grövelsjövalsen
9. Hambo från Sätrabrunn / Jularboschottis
10. Warzawskypolka / Daisymazurka
11. Vallstahamo / På stallbacken
12. JularbominnenBidragit med underlag och godkännande av publicering:
Janne Skogsund


LÄNKAR:STARTSIDAN

www.kvicksound.se