Unika Skillingtryck
KVICKSUND / VÄSTERÅS
2005


Den 6 februari 2006 framförde vi 3 av dessa skillingtryck i radioprogrammet "3 i rad"
Programledare var Fredrik Lorenzoni

Byabal på klippan, Kärleksvisa, Friarvisan

Lars Klavborg och Lars-Olov Karlsson>

Kungörelsen, Byabal på klippan, Kroken, Gång och taktlåt, Friarvisan,
Flickans hemlighet Kärleksvisa, Rallarvisa från Ofotsbanan, Bohusländsk sjömansvisa, Soldathustrun.

Musik Text och Ombearbetning av:
Lars-Olov Karlsson och Lars Klavborg

INSPELNINGSTEKNIKER:

Lars-Olov KarlssonLars Klavborg och Lasse KarlssonNr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12

Nr.13

Nr.14

Nr.15

Nr.16

Nr.17JUKEBOX nr.1-12

1. Kungörelsen
2. Byabal på klippan
3. Kroken
4. Gång och Taktlåt
5. Friarvisan
6. Flickans hemlighet
7. Lindrots klagan
8. Kärleksvisa
9. Rallarvisa från Ofotsbanan
10. Bohusländsk sjömansvisa
11. Litet bo jag sätta vill
12. Soldathustrun

Nr.1,2,5,7,10 sjungs av Lars Klavborg
Nr.3,6,8,9,11,12 sjungs av L-O Karlsson

JUKEBOX nr.13-17

13. Lilla vackra Anna L-O Karlsson
14. Bröderna Byströms Begravningsfirma Lars Pernblad
15. Den första gång jag såg dig L-O Karlsson
16. Det var dans bortåt vägen L-O Karlsson
17. Beatrice Auror Lars Pernblad
UNIKA SVENSKA SKILLINGTRYCK

Denna CD som började att splelas in i Juni 2005 handlar enbart om unika skillingtryck som sällan eller aldrig framförts.

Vi som har gjort denna CD har kommit över dessa skillingtryck genom släkt och vänner.

Lars-Olov Karlsson
Sång Dragspel Bas och Piano

Lars Klavborg
Sång och Gitarr348 Eriksson var 22 år gammal när han skrev ner dessa skillingtryck under sin
militärtjänst i Gråbo Vaxholm året 1912.

Under den tid som han gjorde militärtjänsten så bytte han namn till Karlsson.

Hans far hette Karl, för på den tiden var det vanligt att man tog faderns
förnamn och lade till sson.

Originaltexterna är skrivna på gammelSvenska som
Lars Klavborg har översatt till dagens språkbruk.348 Eriksson
(Allan Karlsson)Kungörelsen 2,18 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Marknadsutropare: Lars Klavborg

Byabal på klippan 1,37 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars Klavborg
Skrifvet 12/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Kroken 2,25 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson
Skrifvet 23/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Bohuslänsk sjömansvisa 3,39 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars Klavborg
Skrifvet 11/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Flickans hemlighet 1,25 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson

Friarvisan 4,16 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars Klavborg

Lindrots klagan 5,41 Sång: Lars Klavborg
Skrifvet 9/8 1912 tecknar Allan Karlsson

Kärleksvisa 3,49 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson
Skrifvet 24/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Gång och taktlåt 3,24 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson
Skrifvet 25/7 1912 tecknar Allan Karlsson
På morgonen innan vi gitt till Bergusvängen i 3dje batteri

Rallarvisa från Ofotsbanan 3,08 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson

Soldathustrun 9,27 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson
Skrifvet i vakten på Gråbo den 27/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Självmordsvisa med sensmoral 2,38 ej med i jukeboxen (Text Musik samt Insjungen av Lars Klavborg )
Skriven 1966 på 1000 tonnaren m/s Delfin (Göteborg) av jungman Lars Andersson
sedemera (Klavborg). När livet inte kändes alltför "roligt" som 17 åring jungman.
När man stått vakt på "backen" fören på båten i 4 timmar mellan klockan 12.00-04.00
en Oktober-natt i dimma på Nordsjön på väg till Aberdeen. Frusen och kall med
STOR hemlängtan. Visan är upptagen ur byrålådan 2005 och numera upptecknadLÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se