Dragspelsmusik
med Sven Fredrik Ahlstrand
VÄSTERÅS

Medverkande musiker på inspelningen:
Sven Fredrik Ahlstrand (dragspel, bas, gitarr) Harry Sandh (fiol) Arne Persson (dragspel) Lasse Forslund (bas och gitarr)
Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12JUKEBOXEN nr. 1 - 6

1. På spåret
2. Fäbodpolska
3. I spelmansstugan
4. Tores Schottis
5. Norrbärke gånglåt
6. Talgoxen

MUSIKER på inspelningen:
Sven Ahlstrand (dragspel, bas, gitarr)
Harry Sandh (fiol)

JUKEBOXEN nr. 7 - 12

7. Vi dragom till Budom
8. Schottis på Nyköpingshus
9. Turneluft
10. Glad i hågen
11. Värbäcken
12. Midnattssol över Pajaala

MUSIKER på inspelningen:
Sven Ahlstrand (dragspel)
Arne Persson (dragspel)
Lasse Forslund (bas och gitarr)

Arne Persson
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Sven Fredrik Ahlstrand

LÄNKAR:

Sven Ahlstrand med FREDRIKS OrkesterSTARTSIDAN

www.kvicksound.se