Orkester från slutet av 1980 talet

VÄSTERÅS
slutet 1980 talet

MEDLEMMAR:
Evert Englund () Gerd Iversen (fiol) Lasse Forsberg (fiol) Solveig Danielsson (fiol)
Uno Eklund (dragspel) Solveig Danielsson (fiol) Viola Ek (fiol) NN ()


fr.v. Lasse Forsberg, Gerd Iversen, Evert Englund, Uno Eklund, ...... , Viola Ek, Solveig Danielsson

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12
JUKEBOXEN nr. 1 - 12

Inspelat hos
SGV Recording Service Studio
slutet av 1980 talet

1. Lyckobringaren
2. Pola efter Alfred på Hultet
3. Vid Majstången
4. Spel-Gustafs Schottis
5. Vals från Kali / Blädinge Polka
6. Brudmarsch efter Alfred Rönnqvist
7. Delsbo-valsen
8. Smutrongärds Idas Polska
9. Älg-Anders Gånglåt
10. Elis-Mazurka / Stens Vals
11. Lycko Side´ns Polka
12. Skogsblommor

2011-11-17: Jag och Uno Eklund samtalar kring musiken på "Uno med Bälgstråket"

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Uno Eklund, Sven Henriksson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:STARTSIDAN

www.kvicksound.se